přijďte prodat, koupit, vyměnit ...

Prodejní místo již za 25 Kč / na galerii pasáže. Vstup zdarma. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Soukromé osoby na bleším trhu mohou příležitostně nabízet použité předměty bez nutnosti živnostenského listu, pokud celková částka za prodej není vyšší než 30 000,- Kč za rok.

ZDE

Osoby podnikající jsou povinni mít označený stánek dle zákona. Musí plnit všechny stanovené povinnosti, které vyplývají z Vašeho podnikání.

Nezaručujeme aktuální správnost těchto informací. Každý prodejce si sám musí aktuální daňovou a právní legislativu hlídat. Poradenství v těchto věcech neposkytujeme.

-Rezervace předem nutná ZDE

- Možnost instalace stánku pro prodejce od 13:00 v sobotu a od 11 hodin v neděli. Místo je rezervováno do 13:30 v sobotu a do 13:00 v neděli. Poté místo propadá a bude nabídnuto jinému zájemci. Je možnost rezervaci posunout telefonicky na 601 118 787.

- Organizační poplatek za 1 běžný metr v přízemí pasáže je 100,-Kč a na galerii pasáže 25,-Kč

- Poplatek se platí předem na bankovní účet, poplatek musí být připsán do 3 pracovních dnů. Vždy vyčkejte na pokyn k platbě. Poplatek za rezervaci není vratný.

- Prodej možný na zemi, vlastních stolech či stáncích, možnost zapůjčení našeho stolu stávajícího z řemeslných koz a desky.

- Prodávané zboží podléhá schválení organizátorů.

- Každý prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost.

- Zákaz vystavování jakéhokoli zboží na zábradlí na galerii v patře - nebezpečí úrazu lidí v přízemí.

- Alfa pasáž se nachází ve středu města v pěší zóně - příjezd autem k pasáži není možný bez zvláštního povolení. Toto zajistíme po dohodě několik dnů předem. Parkování v pěší zóně není vůbec možné.

- Prodejce je povinen udržovat pořádek a čistotu.

- Pasáž je zastřešená, nicméně klima je venkovní.

- Registrace na bleší trh vyřizujeme vždy týden před akcí.

-Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete vyplněním formuláře objednávky místa. A to jak údaje, které jsou nezbytné pro vykonání Vámi poptávané služby, tak údaje, které přispívají k její lepší a efektivnější realizaci. Tyto údaje využíváme pouze pro vyřízení Vaší objednávky na danou akci. Údaje neposkytujeme žádným třetím stranám.


Zájemce o místa prosíme, aby vyplnili přihlášku ZDE.

Zákaz prodeje drog, pornografie, živých zvířat, jakékoliv zbraně (sečné, bodné, střelné atd. - i znehodnocené), jakákoliv munice, pyrotechnické pomůcky a produkty, všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy.

Při hrubém porušení některého z našich pravidel má pořadatel právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění Blešího trhu.